Chính sách bảo mật thông tin

Mọi thông tin khách hàng đều được giữ kín và không tiết lộ với bất cứ đơn vị nào khác.